پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۰۸:۵۹:۲۰

معاون استاندار اصفهان:زاینده‌رود فراتر از یک رودخانه و حق قانونی و شرعی مردم اصفهان است

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: زاینده‌رود از هزاران سال گذشته مایه حیات، آبادانی و شکل گیری تمدن اصفهان بوده است و از لحاظ فقهی و شرعی باید حقابه اصفهان بصورت کامل ادا شود، این موضوع توسط همه مراجع عظام تقلید و حقوق‌دانان مورد تأیید و تاکید قرار گرفت. 

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: زاینده‌رود از هزاران سال گذشته مایه حیات، آبادانی و شکل گیری تمدن اصفهان بوده است و از لحاظ فقهی و شرعی باید حقابه اصفهان بصورت کامل ادا شود، این موضوع توسط همه مراجع عظام تقلید و حقوق‌دانان مورد تأیید و تاکید قرار گرفت. 

۹ اردیبهشت ۱۴۰۲