دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۱۶:۰۰

معاون استاندار اصفهان:ستاد بازآفرینی شهری در شهرستان های استان فعال شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بر تشکیل ستاد بازآفرینی شهری در شهرستان ها تأکید کرد و گفت: بازآفرینی شهری جزو دستاوردهایی است که می توانیم از دوره مدیریت خود برای مردم به یادگار بگذاریم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بر تشکیل ستاد بازآفرینی شهری در شهرستان ها تأکید کرد و گفت: بازآفرینی شهری جزو دستاوردهایی است که می توانیم از دوره مدیریت خود برای مردم به یادگار بگذاریم.

۳ اسفند ۱۴۰۱