شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۴۱:۳۲

معاون استاندار اصفهان:شورای مسکن در شهرستان های استان به تفکیک برگزار شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: به تفکیک هر شهر و شهرستان شورای مسکن برای کنترل پروژه‌، طرح نهضت ملی مسکن تشکیل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: به تفکیک هر شهر و شهرستان شورای مسکن برای کنترل پروژه‌، طرح نهضت ملی مسکن تشکیل شود.

۲۸ فروردین ۱۴۰۲