جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۲۴:۵۶

معاون استاندار اصفهان:ضروری است تا در ستاد ساماندهی امور جوانان با پیشنهادات عملیاتی گره‌ای از مشکلات جامعه باز نماییم

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: ستاد ساماندهی امور جوانان، جای طرح مباحث تئوریک نیست بلکه ضروری است تا دبیرخانه ستاد ساماندهی پیشنهادات عملیاتی و اجرایی خود را در موضوعات مختلفی که نسل جوان را گرفتار کرده، به مدیران ارائه دهد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: ستاد ساماندهی امور جوانان، جای طرح مباحث تئوریک نیست بلکه ضروری است تا دبیرخانه ستاد ساماندهی پیشنهادات عملیاتی و اجرایی خود را در موضوعات مختلفی که نسل جوان را گرفتار کرده، به مدیران ارائه دهد.

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲