یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۱۳:۵۲

معاون استاندار اصفهان:عزم مدیریت استان، نگهداری صحیح از ابنیه تاریخی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: عزم مدیریت استان و شهر اصفهان در حفظ و نگهداری صحیح از بناهای تاریخی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در راستای توسعه صنعت گردشگری استان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: عزم مدیریت استان و شهر اصفهان در حفظ و نگهداری صحیح از بناهای تاریخی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در راستای توسعه صنعت گردشگری استان است.

۲۴ تیر ۱۴۰۲