چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۰۱:۴۸

معاون استاندار اصفهان:مردم اصفهان اهانت به قرآن کریم برنمی تابند و آن را محکوم خواهند کرد

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: نیاز است یک حرکت بزرگ‌ در اصفهان انجام شود که در رسانه‌های دنیا مخابره شود و مردمی بودن حرکت مردم اصفهان در محکومیت اهانت به قرآن کریم بسیار حائز اهمیت است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: نیاز است یک حرکت بزرگ‌ در اصفهان انجام شود که در رسانه‌های دنیا مخابره شود و مردمی بودن حرکت مردم اصفهان در محکومیت اهانت به قرآن کریم بسیار حائز اهمیت است.

۱۲ تیر ۱۴۰۲