دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۲۷:۴۳

معاون استاندار اصفهان:پای حل کردن مشکلات سازمان‌های مردم نهاد استان ایستاده‌ایم

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: یقین داریم اگر به مردم میدان داده شود با کمترین هزینه و بهترین کیفیت امور ساماندهی می‌شوند، هر کجا که مردم به امورات ورود کردند شاهد موفقیت‌های بزرگی بودیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: یقین داریم اگر به مردم میدان داده شود با کمترین هزینه و بهترین کیفیت امور ساماندهی می‌شوند، هر کجا که مردم به امورات ورود کردند شاهد موفقیت‌های بزرگی بودیم.

۲۷ خرداد ۱۴۰۲