جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳
۰۰:۰۴:۵۱

معاون استاندار اصفهان: اصفهان، مستعد سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: شرایط توسعه و رفع مشکلات نیروگاه‌های خورشیدی و بسترسازی جهت ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، مطرح شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: شرایط توسعه و رفع مشکلات نیروگاه‌های خورشیدی و بسترسازی جهت ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، مطرح شد.

۴ شهریور ۱۴۰۲