چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۳۳:۴۸

معاون استاندار اصفهان: اطلاع رسانی استان به دنبال کثرت مصوبه نیست بلکه درصدد کثرت راه حل است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: آنچه که به صلاح مردم و نظام است را در شورای اطلاع رسانی دنبال خواهیم کرد و در جلسات این شورا به دنبال کثرت مصوبه نیستیم بلکه درصدد کثرت راه حل هستیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: آنچه که به صلاح مردم و نظام است را در شورای اطلاع رسانی دنبال خواهیم کرد و در جلسات این شورا به دنبال کثرت مصوبه نیستیم بلکه درصدد کثرت راه حل هستیم.

۲۷ فروردین ۱۴۰۲