پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۰:۲۹:۱۸

معاون استاندار اصفهان تأکید کرد:شوراهای اسلامی شهر و روستا زمینه حضور نخبگان در تصمیم‌گیری ها را فراهم کنند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: یکی از انتظارتی که از اعضای شورای شهر و روستا می‌رود به کارگیری حداکثری حضور نخبگان در امور تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: یکی از انتظارتی که از اعضای شورای شهر و روستا می‌رود به کارگیری حداکثری حضور نخبگان در امور تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است.

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲