جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۰۱:۱۴

معاون استاندار اصفهان خبرداد: بازگشت ۱۲۶ واحد صنعتی و ۹ واحد کشاورزی در شش ماهه نخست امسال به چرخه تولید

دکتر نقش گفت: با بازگشت ۱۲۶ واحد تولیدی راکد یا نیمه فعال به چرخه تولید در شش ماهه نخست امسال، برای بیش از ۱۴ هزار نفر اشتغالزایی ایجاد شد.

دکتر نقش گفت: با بازگشت ۱۲۶ واحد تولیدی راکد یا نیمه فعال به چرخه تولید در شش ماهه نخست امسال، برای بیش از ۱۴ هزار نفر اشتغالزایی ایجاد شد.

۲۰ آذر ۱۴۰۱