پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۰۹:۰۲:۳۱

معاون استاندار اصفهان خبر داد؛بررسی طرح احیای تالاب گاوخونی و رودخانه زاینده رود در ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب ها

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: موضوع احیای تالاب گاوخونی و رودخانه زاینده رود در ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب ها، با حضور معاون اول رئیس جمهور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: موضوع احیای تالاب گاوخونی و رودخانه زاینده رود در ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب ها، با حضور معاون اول رئیس جمهور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

۱۷ بهمن ۱۴۰۱