چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۱۰:۴۵

معاون استاندار اصفهان خبر داد؛تصویب ۲۰ مصوبه عمرانی و زیرساختی به منظور توسعه و آبادانی شهرستان هرند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در جلسه با دهیاران، شهرداران، بخشداران، رؤسای شوراهای اسلامی شهر شهرستان هرند، ۲۰ مصوبه در حوزه عمرانی و زیرساختی به تأیید و تصویب رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در جلسه با دهیاران، شهرداران، بخشداران، رؤسای شوراهای اسلامی شهر شهرستان هرند، ۲۰ مصوبه در حوزه عمرانی و زیرساختی به تأیید و تصویب رسید.

۲۸ تیر ۱۴۰۲