یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۵۵:۱۷

معاون استاندار اصفهان خبر داد؛تمدید طرح شناورسازی ساعات کاری ادارات تا پایان سال

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از تمدید طرح شناورسازی ساعات کاری ادارات تا پایان سال ۱۴۰۱، خبر داد‌.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از تمدید طرح شناورسازی ساعات کاری ادارات تا پایان سال ۱۴۰۱، خبر داد‌.

۲۹ آذر ۱۴۰۱