سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۲۱:۵۵

معاون استاندار اصفهان خبر داد؛دستور ویژه برای رفع مشکلات ۲۶ تولید کننده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ویژه شهرستان اردستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: دویست و پنجاه و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ویژه شهرستان اردستان با بررسی ۲۶ پرونده متقاضیان برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: دویست و پنجاه و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ویژه شهرستان اردستان با بررسی ۲۶ پرونده متقاضیان برگزار شد.

۱۵ تیر ۱۴۰۲