پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۸:۰۴:۰۶

معاون استاندار اصفهان خبر داد؛مشارکت صندوق بازنشستگی کشوری در اجرای طرح‌های عمرانی استان اصفهان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از اعلام آمادگی و مشارکت، صندوق بازنشستگی کشوری در اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی استان خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از اعلام آمادگی و مشارکت، صندوق بازنشستگی کشوری در اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی استان خبر داد.

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲