یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۱۲:۲۷

معاون استاندار اصفهان خبر داد:تسهیل فرایند ورود سرمایه‌گذاران به عرصه سرمایه گذاری، با ارائه «۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری»

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: ابتدا ۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری برای استان در نظر گرفتیم که با تلاش‌های صورت گرفته تا دو ماه آینده، ۳۰ فرصت عملی خواهد شد و در کنار آن رویدادها و نمایشگاه‌های دائمی برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: ابتدا ۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری برای استان در نظر گرفتیم که با تلاش‌های صورت گرفته تا دو ماه آینده، ۳۰ فرصت عملی خواهد شد و در کنار آن رویدادها و نمایشگاه‌های دائمی برگزار خواهد شد.

۲۷ فروردین ۱۴۰۲