شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۴۷:۱۶

معاون استاندار اصفهان خبر داد:تعیین تکلیف اراضی گلبافت شاهین شهر، پس از ۴۰ سال بلاتکلیفی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: طرح محله گلبافت شهرستان شاهین شهر با رعایت حداکثری حقوق مکتسبه ایجاد شده و تامین خدمات مناسب، با پیش بینی حریم های مربوطه مورد تصویب قرار گرفت و شهرداری متعهد به اجرای طرح شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: طرح محله گلبافت شهرستان شاهین شهر با رعایت حداکثری حقوق مکتسبه ایجاد شده و تامین خدمات مناسب، با پیش بینی حریم های مربوطه مورد تصویب قرار گرفت و شهرداری متعهد به اجرای طرح شد.

۲۱ آذر ۱۴۰۱