شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
۰۶:۰۶:۲۷

معاون استاندار اصفهان خبر داد ؛رشد چهار برابری پرداخت تسهیلات به شرکت های فناور و دانش بنیان اصفهان

دکتر نقش گفت: به دلیل اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، شاهد رشد چهار برابری پرداخت تسهیلات به این شرکت‌ها از طریق تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ هستیم.

دکتر نقش گفت: به دلیل اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، شاهد رشد چهار برابری پرداخت تسهیلات به این شرکت‌ها از طریق تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ هستیم.

۵ دی ۱۴۰۱