سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۲۱:۰۶

معاون استاندار اصفهان در جریان سفر به شهرستان کوهپایه خبر داد: اجرای ۸۵ هزار هکتار عملیات آبخیزداری در استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از ۸۵ هزار هکتار اجرای عملیات آبخیزداری و ۱۰۰ هزار هکتار مطالعات آبخیزداری در استان اصفهان خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از ۸۵ هزار هکتار اجرای عملیات آبخیزداری و ۱۰۰ هزار هکتار مطالعات آبخیزداری در استان اصفهان خبر داد.

۷ شهریور ۱۴۰۲