یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۱۵:۳۶

معاون استاندار اصفهان در جلسه ستاد اربعین تأکيد کرد: امکانات و ظرفیت استان برای بازگشت زائران حسینی، بسیج شود

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در جلسه ستاد اربعین گفت: در ایام پیش رو علاوه بر ازدحام عزیمت زائران شاهد بازگشت تعداد بسیاری از زوار حسینی نیز هستیم که بایستی طبق برنامه‌ریزی انجام شده برای بازگشت زائران نیز تمام ظرفیت استان را بسیج کنیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در جلسه ستاد اربعین گفت: در ایام پیش رو علاوه بر ازدحام عزیمت زائران شاهد بازگشت تعداد بسیاری از زوار حسینی نیز هستیم که بایستی طبق برنامه‌ریزی انجام شده برای بازگشت زائران نیز تمام ظرفیت استان را بسیج کنیم.

۱۴ شهریور ۱۴۰۲