سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۰۹:۱۲

معاون استاندار اصفهان در جمع نخبگان شهرستان لنجان:عدالت محوری، نگاه ویژه به ظرفیت‌ها و تلاش برای رفع محرومیت‌ها از شاخص‌های دولت سیزدهم است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: با شکل‌گیری این مشاورین، امور گروه‌های جهادی در برگزاری اردوی جهادی تسهیل و شفاف خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: با شکل‌گیری این مشاورین، امور گروه‌های جهادی در برگزاری اردوی جهادی تسهیل و شفاف خواهد شد.

۲ آذر ۱۴۰۲
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: هر وعده‌ای در هر دوره و دولتی به مردم داده شده برای ما وعده و قول نظام اسلامی به مردم است از این رو نسبت به اجرا و تکمیل آن متعهد هستیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: هر وعده‌ای در هر دوره و دولتی به مردم داده شده برای ما وعده و قول نظام اسلامی به مردم است از این رو نسبت به اجرا و تکمیل آن متعهد هستیم.

۲۶ مرداد ۱۴۰۲
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: فسادستیزی یک رکن مهم و اساسی و عدالت محوری، نگاه ویژه به ظرفیت‌ها و تلاش برای کاهش و رفع محرومیت‌ها از شاخص‌های دولت سیزدهم است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: فسادستیزی یک رکن مهم و اساسی و عدالت محوری، نگاه ویژه به ظرفیت‌ها و تلاش برای کاهش و رفع محرومیت‌ها از شاخص‌های دولت سیزدهم است.

۱۱ خرداد ۱۴۰۲