یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
۰۸:۰۳:۱۲

معاون استاندار اصفهان در دیدار با رییس سازمان هواپیمایی کشور:اصفهان قابلیت پایلوت پرواز مستقیم هواپیمای پهن پیکر به خارج از کشور را دارد

در نشست مشترک معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با رئیس سازمان هواپیمایی کشور، معاون استاندار خواستار افزایش پروازهای های مستقیم خارجی و قرارگیری اصفهان بعنوان پایلوت پرواز مستقیم هواپیمای پهن پیکر به خارج از کشور شد.

در نشست مشترک معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با رئیس سازمان هواپیمایی کشور، معاون استاندار خواستار افزایش پروازهای های مستقیم خارجی و قرارگیری اصفهان بعنوان پایلوت پرواز مستقیم هواپیمای پهن پیکر به خارج از کشور شد.

۱۴ دی ۱۴۰۱