شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۵۱:۵۳

معاون استاندار اصفهان در شهرستان تیران و کرون: سیاست دولت سیزدهم، تقویت مشارکت مردمی در حوزه‌های مختلف است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان گفت: سیاست دولت سیزدهم بر تقویت مشارکت مردمی است که نمونه‌های بارز آن را در بخش‌های مختلف می‌بینیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان گفت: سیاست دولت سیزدهم بر تقویت مشارکت مردمی است که نمونه‌های بارز آن را در بخش‌های مختلف می‌بینیم.

۵ شهریور ۱۴۰۲