شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۱۴:۱۰

معاون استاندار اصفهان در همایش موکب‌داران استان:ملی‌گرایی در اربعین جایگاهی ندارد/ اربعین همایشی بین‌المللی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: رویکرد ملی‌گرایی در اربعین مشاهده نشود، زیرا اربعین همایشی بین‌المللی و فرامرزی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: رویکرد ملی‌گرایی در اربعین مشاهده نشود، زیرا اربعین همایشی بین‌المللی و فرامرزی است.

۱۸ مرداد ۱۴۰۲