چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۵۹:۰۰

معاون استاندار اصفهان: شبکه خادمان اربعین در اصفهان راه اندازی می‌شود

معاون سیاسی،‌ امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان از راه‌اندازی شبکه خادمان اربعین در استان با حضور همه دست‌اندرکاران این کنگره عظیم، خبر داد.

معاون سیاسی،‌ امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان از راه‌اندازی شبکه خادمان اربعین در استان با حضور همه دست‌اندرکاران این کنگره عظیم، خبر داد.

۲۴ مهر ۱۴۰۲