یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۰۹:۴۵

معاون استاندار اصفهان: شورای اطلاع رسانی استان پشتیبان رسانه‌های داخلی است ولو اینکه اندیشه‌های متفاوت داشته باشند

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: باید مراقب باشیم با گفتارمان به وجهه و اعتبار رسانه‌های داخلی خدشه‌ای وارد نشود، بدون شک اگر بیان ما باعث تضعیف این میدان شود کار غلطی است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: باید مراقب باشیم با گفتارمان به وجهه و اعتبار رسانه‌های داخلی خدشه‌ای وارد نشود، بدون شک اگر بیان ما باعث تضعیف این میدان شود کار غلطی است.

۱۲ تیر ۱۴۰۲