چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۹:۴۱:۵۶

معاون استاندار اصفهان: مدرسه سازی جوهره وجودی جامعه را نمایان می کند/خیرین مدرسه ساز جهادگرانی هستند که با مال خود به میدان جهاد آمده اند

جان‌نثاری گفت: با مدرسه سازی و کار خیر جوهره وجودی جامعه به صورت دائمی و پایدار در جامعه نقش می بندد.

جان‌نثاری گفت: با مدرسه سازی و کار خیر جوهره وجودی جامعه به صورت دائمی و پایدار در جامعه نقش می بندد.

۱۶ آذر ۱۴۰۱