شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۵۵:۳۶

معاون استاندار تاکید کرد:آمادگی همه دستگاه های اجرایی استان اصفهان در ایام نوروز

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: همه دستگاه های استان اجرایی لازم است که با آمادگی کامل در ایام نوروز حضور فعال و هماهنگ داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: همه دستگاه های استان اجرایی لازم است که با آمادگی کامل در ایام نوروز حضور فعال و هماهنگ داشته باشند.

۲۵ اسفند ۱۴۰۱