چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۲۰:۱۵

معاون استاندار خبرداد؛ارائه بسته‌های تشویقی در حوزه توسعه صنعت گردشگری استان اصفهان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی در راستای توسعه صنعت پاک گردشگری در استان، خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی در راستای توسعه صنعت پاک گردشگری در استان، خبر داد.

۱۰ تیر ۱۴۰۲