پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۸:۰۵:۳۵

معاون استاندار خبرداد؛برگزاری ستاد تسهیل ویژه در حوزه گردشگری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: مسائل و مشکلات حوزه گردشگری توسط اداره کل میراث فرهنگی استان جمع بندی و در کارگروه ستاد تسهیل ویژه گردشگری استان، بررسی خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: مسائل و مشکلات حوزه گردشگری توسط اداره کل میراث فرهنگی استان جمع بندی و در کارگروه ستاد تسهیل ویژه گردشگری استان، بررسی خواهد شد.

۷ دی ۱۴۰۱