چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۲۰:۲۱

معاون استاندار خبر داد؛در ستاد تسهیل ویژه شهرستان خمینی شهر ۱۷ مصوبه لازم الاجرا به تصویب رسید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از برگزاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ویژه فعالان اقتصادی شهرستان خمینی شهر خبر داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از برگزاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ویژه فعالان اقتصادی شهرستان خمینی شهر خبر داد.

۱ تیر ۱۴۰۲