شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۳:۰۱:۵۵

معاون استاندار خبر داد:رکورد بی سابقه برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۵ در اصفهان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از برگزاری ۴۶ نشست کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۱، خبرداد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از برگزاری ۴۶ نشست کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۱، خبرداد.

۱۵ فروردین ۱۴۰۲