یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۳۳:۴۸

معاون استاندار در جمع نخبگان شهرستان هرند:در سالهای گذشته بارگذاری‌ها بر زاینده‌رود کیلومترها جلوتر از تأمین آب برای استان بوده است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: در سالهای گذشته بارگذاری بر زاینده‌رود بدون منطق انجام شده و بارگذاری‌ها کیلومترها جلوتر از تأمین آب بوده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: در سالهای گذشته بارگذاری بر زاینده‌رود بدون منطق انجام شده و بارگذاری‌ها کیلومترها جلوتر از تأمین آب بوده است.

۳۱ تیر ۱۴۰۲