شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۳:۱۰:۰۲

معاون استاندار در جمع نمایندگان مجموعه های دانشجویی:فضای گفتگو برای اقشار مختلف در استان فراهم است

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: سخنان اقشار مختلف در دو سال گذشته به نحوهای مختلف شنیده شده و فضای مناسبی برای بازگو کردن نقطه نظرات وجود دارد. هر زمان که پای حرف مردم نشستیم سود کردیم زیرا نقطه نظرات مردم همیشه راهگشا است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: سخنان اقشار مختلف در دو سال گذشته به نحوهای مختلف شنیده شده و فضای مناسبی برای بازگو کردن نقطه نظرات وجود دارد. هر زمان که پای حرف مردم نشستیم سود کردیم زیرا نقطه نظرات مردم همیشه راهگشا است.

۲۶ فروردین ۱۴۰۲