پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۰۸:۳۲:۳۵

معاون استاندار در جمع گزینش گران استان:گزینش بایستی براساس احراز معیارها باشد

جان‌نثاری گفت: برخی افراد با کار خود نارضایتی تولید می کنند چون صلاحیت کافی برای حضور در آن پست و مسئولیت را ندارند.

جان‌نثاری گفت: برخی افراد با کار خود نارضایتی تولید می کنند چون صلاحیت کافی برای حضور در آن پست و مسئولیت را ندارند.

۱۸ دی ۱۴۰۱