سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۵:۴۹:۳۳

معاون استاندار در حاشیه جلسه هیئت خبرگان بانکی استان خبر داد؛کاهش بیش از ۵۰ درصدی پرونده‌های بانکی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان/ ۲ درصد از پرونده‌ متقاضیان به هیئت خبرگان بانکی ارجاع می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: در حال حاضر تنها ۲۰ درصد از متقاضیان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درگیر مسائل بانکی هستند و کمتر از دو درصد از پرونده متقاضیان به هیئت خبرگان بانکی ارجاع می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده تمکین بانک‌ها از مصوبات ستاد تسهیل استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: در حال حاضر تنها ۲۰ درصد از متقاضیان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درگیر مسائل بانکی هستند و کمتر از دو درصد از پرونده متقاضیان به هیئت خبرگان بانکی ارجاع می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده تمکین بانک‌ها از مصوبات ستاد تسهیل استان است.

۵ تیر ۱۴۰۲