جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳
۰۰:۱۹:۰۴

معاون استاندار در دیدار اصناف کشاورزان با سرپرست حوضه آبریز زاینده رود و معاون وزیر نیرو:تمام همت مدیریت استان حل مشکلات و مسائل آبی اصفهان است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم با تأکیدات استاندار اصفهان همت برآن است تا مشکلات انباشته شده چندین ساله استان بویژه تأمین آب حل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم با تأکیدات استاندار اصفهان همت برآن است تا مشکلات انباشته شده چندین ساله استان بویژه تأمین آب حل شود.

۳ تیر ۱۴۰۲