شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۱۴:۳۱

معاون استاندار در ستاد استانی مقابله با کرونا:ستاد مقابله با کرونا بعنوان یک سرمایه ارزشمند حفظ شود

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: به جای «ستاد مدیریت و مقابله با کرونا» نام «کارگروه مدیریت فوریت های بهداشتی و درمانی» را برای جلسات ستاد انتخاب می کنیم که تنها یکی از وظایف آن مدیریت و مقابله با کرونا خواهد بود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: به جای «ستاد مدیریت و مقابله با کرونا» نام «کارگروه مدیریت فوریت های بهداشتی و درمانی» را برای جلسات ستاد انتخاب می کنیم که تنها یکی از وظایف آن مدیریت و مقابله با کرونا خواهد بود.

۲۱ دی ۱۴۰۱