یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۴۴:۵۰

معاون استاندار در شهرستان فلاورجان: احیا و مرمت آثار تاریخی، در اولویت امور قرار بگیرد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: همه در قبال حفظ آثار تاریخی مسئولیت داریم و با فرهنگسازی صحیح در زمینه حفظ میراث فرهنگی می‌توانیم میزان آسیب به آثار تاریخی را کاهش دهیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: همه در قبال حفظ آثار تاریخی مسئولیت داریم و با فرهنگسازی صحیح در زمینه حفظ میراث فرهنگی می‌توانیم میزان آسیب به آثار تاریخی را کاهش دهیم.

۶ فروردین ۱۴۰۲