چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۰۲:۳۶

معاون استاندار در شورای اطلاع رسانی استان:شورای اطلاع رسانی استان می‌تواند موتور محرک اطلاع رسانی در جامعه را تقویت کند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان اظهار کرد: در نشست‌های خبری بایستی از زوایای مختلف در خصوص یک موضوع  پرسش شود و مدیران به پرسش‌ها و انتقادات پاسخ مقتضی دهد، نقدی که پاسخ داده نمی‌شود در جامعه به یقین تبدیل می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان اظهار کرد: در نشست‌های خبری بایستی از زوایای مختلف در خصوص یک موضوع  پرسش شود و مدیران به پرسش‌ها و انتقادات پاسخ مقتضی دهد، نقدی که پاسخ داده نمی‌شود در جامعه به یقین تبدیل می‌شود.

۲۴ مرداد ۱۴۰۲
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: با همراهی رسانه می‌توانیم اندیشه‌های مردم را با واقعیت سازگار کنیم شورای اطلاع رسانی استان می‌تواند موتور محرک اطلاع رسانی در جامعه را تقویت کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: با همراهی رسانه می‌توانیم اندیشه‌های مردم را با واقعیت سازگار کنیم شورای اطلاع رسانی استان می‌تواند موتور محرک اطلاع رسانی در جامعه را تقویت کند.

۲۸ تیر ۱۴۰۲