یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۲۴:۵۳

معاون استاندار در شورای فرهنگ عمومی استان:دستگاه های فرهنگی بدون تعارف به واقعیت‌های اجتماع بپردازند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: در شرایط فرهنگی امروز بایستی دستگاه های فرهنگی بدون تعارف به واقعیت های اجتماعی بپردازند تا در فتنه‌های دشمن گرفتار نشویم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: در شرایط فرهنگی امروز بایستی دستگاه های فرهنگی بدون تعارف به واقعیت های اجتماعی بپردازند تا در فتنه‌های دشمن گرفتار نشویم.

۶ اردیبهشت ۱۴۰۲