چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۲۶:۴۱

معاون استاندار در نشست با نخبگان شهرستان خمینی شهر:شناسنامه واقعی شهرستان خمینی شهر توسط جوانان شهرستان در کشور نشر داده شود

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: انعکاس مسائل خمینی شهر در رسانه‌ها مسئله مهمی است لذا در این خصوص باید کارویژه‌ای تعریف شود تا شخصیت و شأن مردم خمینی شهر حفظ شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: انعکاس مسائل خمینی شهر در رسانه‌ها مسئله مهمی است لذا در این خصوص باید کارویژه‌ای تعریف شود تا شخصیت و شأن مردم خمینی شهر حفظ شود.

۱ تیر ۱۴۰۲