پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۲۹:۴۵

معاون استاندار مطرح کرد؛زیرساخت مناسب و پنجره واحد فعال دو ویژگی منحصر به فرد کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: درصدد هستیم از ظرفیت مغفول مانده کارگو ترمینال در استان بیشترین استفاده را ببریم و فعالان اقتصادی کمترین نگرانی را بابت حمل و نقل بار خود داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: درصدد هستیم از ظرفیت مغفول مانده کارگو ترمینال در استان بیشترین استفاده را ببریم و فعالان اقتصادی کمترین نگرانی را بابت حمل و نقل بار خود داشته باشند.

۲ اسفند ۱۴۰۱