سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۱۶:۳۹

معاون استاندار وقوع هرگونه رخداد امنیتی در اصفهان را تکذیب کرد

معاون استاندار وقوع هرگونه رخداد امنیتی در اصفهان را تکذیب کرد

معاون استاندار وقوع هرگونه رخداد امنیتی در اصفهان را تکذیب کرد

۱۶ فروردین ۱۴۰۲