یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
۲۱:۴۸:۱۵

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور وارد اصفهان شد

مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور صبح امروز چهارم اسفند ماه وارد اصفهان شد.

مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور صبح امروز چهارم اسفند ماه وارد اصفهان شد.

۴ اسفند ۱۴۰۱