سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۴۵:۲۶

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری‌های وزارت کشور:توسعه کشور در گروی انتقال مدیریت متمرکز به غیرمتمرکز است

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری‌های وزارت کشور گفت: کشورها برای توسعه، ساختار خود را از مدیریت متمرکز به غیرمتمرکز منتقل می‌کنند کشور ما نیز همین رویه را پیش گرفته است و ساختار غیرمتمرکز باعث توسعه در کشور می‌شود.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری‌های وزارت کشور گفت: کشورها برای توسعه، ساختار خود را از مدیریت متمرکز به غیرمتمرکز منتقل می‌کنند کشور ما نیز همین رویه را پیش گرفته است و ساختار غیرمتمرکز باعث توسعه در کشور می‌شود.

۲۷ تیر ۱۴۰۲