چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۷:۲۰:۲۶

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گفت: رسیدگی به تمشیت امور اداری و خانوادگی کارکنان از اولویت های اصلی می باشد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گفت: رسیدگی به تمشیت امور اداری و خانوادگی کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها از اولویت های بنیادین معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گفت: رسیدگی به تمشیت امور اداری و خانوادگی کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها از اولویت های بنیادین معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان است.

۵ خرداد ۱۴۰۱