شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۳۷:۰۵

معاون سیاسی استاندار اصفهان در گردهمایی فرمانداران استان: پیروزهای جبهه مقاومت روند مبارزه را تغییر داد/رژیم صهیونسیتی دیگر نمی‌تواند این شکست را جبران کند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: پیروزهای جبهه مقاومت روند مبارزه را تغییر داد همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند رژیم صهیونسیتی دیگر نمی‌تواند این شکست را جبران کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: پیروزهای جبهه مقاومت روند مبارزه را تغییر داد همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند رژیم صهیونسیتی دیگر نمی‌تواند این شکست را جبران کند.

۳ آبان ۱۴۰۲