سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۱۵:۰۱

معاون سیاسی استاندار اصفهان: قاچاق کالا نه تنها جنایت اقتصادی بلکه جنایت فرهنگی است

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: قاچاق کالا تنها جنایت اقتصادی نیست، بلکه جنایت فرهنگی و جنایت خانوادگی است، در این راستا باید بدانیم که دشمن برای مردم ما و از بین بردن خانواده در کشورمان برنامه‌های بسیاری پیش‌بینی کرده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: قاچاق کالا تنها جنایت اقتصادی نیست، بلکه جنایت فرهنگی و جنایت خانوادگی است، در این راستا باید بدانیم که دشمن برای مردم ما و از بین بردن خانواده در کشورمان برنامه‌های بسیاری پیش‌بینی کرده است.

۶ آبان ۱۴۰۲